Wykonujemy usługi konsultingowe z zakresu komercjalizacji nieruchomości gruntowych. Przeanalizujemy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Geodezja.

Chcesz kupić działkę pod inwestycje lub na cele prywatne?

Na życzenie klienta wykonujemy usługi konsultingowe z zakresu komercjalizacji nieruchomości gruntowych. Przeanalizujemy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub decyzję o warunkach zabudowy. Sprawdzimy wszelkie możliwe zagrożenia.

Będziesz miał pewność, czy wybudujesz swój wymarzony dom oraz czy obok Ciebie nie powstaną wieżowce, fabryki lub droga szybkiego ruchu.

Sprawdzimy kwestie własnościowe, odszukamy granice działki. Nie kupuj kota w worku!

Z nami dokonasz bezpiecznej transakcji bez niespodzianek.

Sprawdzenie działki przed zakupem

Uzyskamy odpowiednie zapewnienia oraz wystąpimy o warunki zabudowy w Twoim imieniu. Załatwimy za Ciebie wszelkie formalności - Cewice, pomorskie.

Gmina w której mieszkasz nie uchwaliła jeszcze miejscowego planu, a chcesz przekwalifikować działkę rolną na budowlaną lub planujesz budowę swojego domu?

Jedynym wyjściem jest wystąpienie do Urzędu Gminy o warunki zabudowy.

Urbaniści z ramienia Gminy określą parametry zagospodarowania terenu oraz zasady kształtowania zabudowy. Na podstawie tych wytycznych będziemy mogli zaprojektować budynek lub wydzielić działkę.

Zgłoś się do nas, a my uzyskamy odpowiednie zapewnienia oraz wystąpimy o warunki zabudowy w Twoim imieniu.

Załatwimy za Ciebie wszelkie formalności!

Warunki zabudowy

Usługi geodezyjne odszukamy, wznowimy lub sprawdzimy czy te, które są w terenie nie zostały przesunięte.

Nie znasz dokładnego przebiegu granic swojej działki?

A może chcesz ją ogrodzić i nie masz pewności, czy odnalezione znaki graniczne są w dobrych miejscach?

 

Odezwij się do nas, a my odszukamy, wznowimy lub sprawdzimy czy te, które są w terenie nie zostały przesunięte.

Wznowienie granic

Z nami podzielisz swoją działkę. Załatwimy za Ciebie wszelkie formalności w Urzędzie Gminy/Miasta, Starostwie Powiatowym oraz dokonamy pomiary w terenie.

Z nami podzielisz swoją działkę. Załatwimy za Ciebie wszelkie formalności w Urzędzie Gminy/Miasta, Starostwie Powiatowym oraz dokonamy pomiary w terenie.

Cała procedura podziałowa jest bardzo złożoną czynnością. Zaczynamy od wstępnego projektu podziału, który opiniowany jest przez Wójta/Burmistrza, następnie wykonujemy pomiary w terenie mające na celu jednoznacznie określić granice dzielonej nieruchomości.

Kolejnym krokiem jest sporządzenie obszernej dokumentacji w postaci operatu technicznego, który przekazywany jest do Starostwa Powiatowego.

Po przyjęciu dokumentacji możemy złożyć projekty podziału wraz z protokołami granicznymi do urzędu Gminy/Miasta w celu wydania decyzji ostatecznej.

Podział nieruchomości

Sporządzamy mapy inwentaryzacji powykonawczej budynków, sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, energetycznych, gazowych i innych wraz z przyłączami.

Sporządzamy mapy inwentaryzacji powykonawczej budynków, sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, energetycznych, gazowych i innych wraz z przyłączami.

Owa mapa jest niezbędna do odbioru budowlanego, które skutkuje zakończeniem budowy.

Podczas pomiarów powykonawczych, geodeta porównuje położenie wykonanej inwestycji z projektem budowlany oraz umieszcza na mapie stosowną informację o zgodności wykonanej inwestycji.

Wszystkie pomiary przekazywane są do ośrodka geodezji, w celu wprowadzenia np. budynku wraz z przyłączami na mapy państwowego zasobu.

Pomiary inwentaryzacji powykonawczej

Geodeta może przystąpić do wytyczenia w terenie danej inwestycji. W przypadku budowli kubaturowej, wyznaczamy osie budynku na profilach ciesielskich.

Po uzyskaniu pozwolenia na budowę oraz zgłoszeniu rozpoczęcia budowy, geodeta może przystąpić do wytyczenia w terenie danej inwestycji.

W przypadku budowli kubaturowej, wyznaczamy osie budynku na profilach ciesielskich.

Natomiast w przypadku sieci infrastruktury technicznej wytyczamy przebieg trasy odpowiednio opisanymi palikami drewnianymi.

Po wykonanych czynnościach geodeta posiadający odpowiednie uprawnienia jest zobowiązany do dokonania wpisu w dzienniku budowy.

Wytyczanie obiektu budowlanego

Wykonujemy mapy do celów projektowych, które są niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowlanego.

Wykonujemy mapy do celów projektowych, które są niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowlanego.

Na bazie mapy zasadniczej otrzymanej z powiatowego ośrodka geodezji i kartografii, geodeta wykonuje pomiary terenowe, mające na celu aktualizację mapy o szczegóły terenowe niezbędne do wykonania projektu budowlanego.

Wszelkie pomiary przekazywane są do wydziału geodezji w postaci operatu technicznego.

Po przyjęciu dokumentacji przez ośrodek, geodeta wydaje zleceniodawcy mapę do celów projektowych odpowiednio oklauzulowaną.

Mapa do celów projektowych

Usługi geodezyjne to szeroki zakres prac wykonywanych przez geodetów, których celem jest pomiar i opis obiektów na powierzchni ziemi.
Kontakt e-mail z firmą Pomorskie Centrum Obsługi Inwestycji. Geodezja, geodeta
usługi geodezyjne
pomiary geodezyjne
mapy geodezyjne
inwentaryzacja nieruchomości.

pomorskie.centrum.inwestycji@gmail.com

Kontakt telefoniczny z firmą Pomorskie Centrum Obsługi Inwestycji. Geodezja, geodeta
usługi geodezyjne
pomiary geodezyjne
mapy geodezyjne
inwentaryzacja nieruchomości.

695 308 467

Pomorskie Centrum Obsługi Inwestycji Sp. z o.o.

Geodeci zajmują się pomiarami które pozwalają na tworzenie map i planów, a także na wyznaczanie granic nieruchomości. Urbanistyka to dziedzina nauk technicznych

mapy do celów projektowych, pomiary topograficznie, prace geodezyjne, pomiary elewacji budynków, Cewice geodeta

mapy do celów projektowych, pomiary topograficznie, prace geodezyjne, pomiary elewacji budynków, Cewice geodeta

mapy do celów projektowych, pomiary topograficznie, prace geodezyjne, pomiary elewacji budynków, Cewice geodeta

mapy do celów projektowych, pomiary topograficznie, wznowienie granic, prace geodezyjne, pomiary elewacji budynków, wywłaszczenie nieruchomości, Cewice geodeta, prace z teodolitem

Media społecznościowe firmy Pomorskie Centrum Obsługi Inwestycji Sp. z o.o.
Kontakt z geodetą w sprawie ustalenia ceny usługi.
Adres siedziby firmy geodezyjnej - ul. Zielona 2, 84-312 Cewice 
Usługi geodezyjne, kontakt, współpraca, inwestycje. Współpraca geodezyjna, mapy, kartografia, urbanistyka
Kontakt e-mail z firmą Pomorskie Centrum Obsługi Inwestycji. Geodezja, geodeta
usługi geodezyjne
pomiary geodezyjne
mapy geodezyjne
inwentaryzacja nieruchomości.

Polityka Prywatności

ul. Zielona 2, 84-312 Cewice

pomorskie.centrum.inwestycji@gmail.com

Kontakt telefoniczny z firmą Pomorskie Centrum Obsługi Inwestycji. Geodezja, geodeta
usługi geodezyjne
pomiary geodezyjne
mapy geodezyjne
inwentaryzacja nieruchomości.

695 308 467

Geodeci zajmują się pomiarami które pozwalają na tworzenie map i planów, a także na wyznaczanie granic nieruchomości. Urbanistyka to dziedzina nauk technicznych

Pomorskie Centrum Obsługi Inwestycji Sp. z o.o.