Podział działek w geodezji to proces podzielenia jednej nieruchomości na kilka mniejszych, o określonych granicach
i powierzchniach. Ten proces wymaga zaangażowania geodetów, którzy przeprowadzą pomiary i opracują dokumentację niezbędną do dokładnego określenia granic nowych działek.

 

Poniżej przedstawiam kluczowe kroki związane z podziałem działek w geodezji:


1. Zlecenie prac geodezyjnych:

Właściciel nieruchomości, który planuje podział działki, zleca prace geodezyjne firmie geodezyjnej. Geodeta przeprowadza analizę dokumentacji istniejącej nieruchomości i określa, czy podział jest możliwy zgodnie z obowiązującymi przepisami.


2. Przegląd dokumentacji:

Geodeta analizuje dostępną dokumentację, taką jak mapy, akty notarialne, ewidencję gruntów, aby uzyskać informacje dotyczące granic, układu współrzędnych oraz innych szczegółów istotnych dla podziału.


3. Wywiad terenowy:

Geodeta przeprowadza pomiary terenowe, aby precyzyjnie określić granice działki oraz zbiera informacje o topografii terenu, punktach geodezyjnych i ewentualnych istniejących obiektach.


4. Opracowanie projektu podziału:

Na podstawie zebranych danych geodeta opracowuje projekt podziału działki, uwzględniający nowe granice, powierzchnie działek oraz wszelkie inne istotne elementy.


5. Uzyskanie zgód i decyzji administracyjnych:

W zależności od trybu wykonania podziału, konieczne jest uzyskanie zgód administracyjnych na podział działki. Geodeta opracowuje dokumentację niezbędną do uzyskania takich zgód.


6. Aktualizacja ewidencji gruntów:

Po uzyskaniu prawomocnej decyzji podziałowej, urząd gminy bądź miasta zawiadamia starostwo powiatowe o o danej sprawie, co prowadzi do aktualizacji ewidencji gruntów. Nowo powstałe działki zostają wprowadzone do państwowej bazy danych.


7. Podpisanie aktu notarialnego:

Po wprowadzeniu nowych numerów działek, właściciel może już wnioskować
o niezbędne dokumenty, które umożliwią mu sprzedaż bądź też darowiznę nowych nieruchomości gruntowych. Czynności te muszą odbyć się przed notariuszem
w postaci podpisania aktu notarialnego.

 

Podsumowanie.


Podział nieruchomości gruntowej jest procesem bardzo złożonym, który wymaga precyzji, zgodności
z przepisami prawnymi oraz współpracy z odpowiednimi organami administracyjnymi. Przeprowadzenie go zgodnie z obowiązującymi przepisami zapewnia, że nowo utworzone działki są prawnie uznane i zarejestrowane.
W razie  pytań zapraszamy do kontaktu, nasi specjaliści rozwieją wszelkie wątpliwości co do procedury podziału oraz doradzą jak najlepiej przeprowadzić takie działanie.

Podział działek w geodezji to proces podzielenia jednej nieruchomości na kilka mniejszych, o określonych granicach
i powierzchniach. Ten proces wymaga zaangażowania geodetów, którzy przeprowadzą pomiary i opracują dokumentację niezbędną do dokładnego określenia granic nowych działek.

 

Poniżej przedstawiam kluczowe kroki związane z podziałem działek w geodezji:


1. Zlecenie prac geodezyjnych:

Właściciel nieruchomości, który planuje podział działki, zleca prace geodezyjne firmie geodezyjnej. Geodeta przeprowadza analizę dokumentacji istniejącej nieruchomości i określa, czy podział jest możliwy zgodnie z obowiązującymi przepisami.


2. Przegląd dokumentacji:

Geodeta analizuje dostępną dokumentację, taką jak mapy, akty notarialne, ewidencję gruntów, aby uzyskać informacje dotyczące granic, układu współrzędnych oraz innych szczegółów istotnych dla podziału.


3. Wywiad terenowy:

Geodeta przeprowadza pomiary terenowe, aby precyzyjnie określić granice działki oraz zbiera informacje o topografii terenu, punktach geodezyjnych i ewentualnych istniejących obiektach.


4. Opracowanie projektu podziału:

Na podstawie zebranych danych geodeta opracowuje projekt podziału działki, uwzględniający nowe granice, powierzchnie działek oraz wszelkie inne istotne elementy.


5. Uzyskanie zgód i decyzji administracyjnych:

W zależności od trybu wykonania podziału, konieczne jest uzyskanie zgód administracyjnych na podział działki. Geodeta opracowuje dokumentację niezbędną do uzyskania takich zgód.


6. Aktualizacja ewidencji gruntów:

Po uzyskaniu prawomocnej decyzji podziałowej, urząd gminy bądź miasta zawiadamia starostwo powiatowe o o danej sprawie, co prowadzi do aktualizacji ewidencji gruntów. Nowo powstałe działki zostają wprowadzone do państwowej bazy danych.


7. Podpisanie aktu notarialnego:

Po wprowadzeniu nowych numerów działek, właściciel może już wnioskować o niezbędne dokumenty, które umożliwią mu sprzedaż bądź też darowiznę nowych nieruchomości gruntowych. Czynności te muszą odbyć się przed notariuszem w postaci podpisania aktu notarialnego.

 

Podsumowanie.


Podział nieruchomości gruntowej jest procesem bardzo złożonym, który wymaga precyzji, zgodności z przepisami prawnymi oraz współpracy z odpowiednimi organami administracyjnymi. Przeprowadzenie go zgodnie
z obowiązującymi przepisami zapewnia, że nowo utworzone działki są prawnie uznane i zarejestrowane.
W razie  pytań zapraszamy do kontaktu, nasi specjaliści rozwieją wszelkie wątpliwości co do procedury podziału oraz doradzą jak najlepiej przeprowadzić takie działanie.

Geodezja Pomorskie Centrum Obsługi Inwestycji, Cewice, Geodeta, podział nieruchomości, prace geodezyjne, dokumentacja, wywiad terenowy, projekt podziału
12 lutego 2024

Podział nieruchomości

Podział działek w geodezji to proces podzielenia jednej nieruchomości na kilka mniejszych,
o określonych granicach i powierzchniach. Ten proces wymaga zaangażowania geodetów, którzy przeprowadzą pomiary i opracują dokumentację niezbędną do dokładnego określenia granic nowych działek.

 

Poniżej przedstawiam kluczowe kroki związane z podziałem działek w geodezji:


1. Zlecenie prac geodezyjnych:

Właściciel nieruchomości, który planuje podział działki, zleca prace geodezyjne firmie geodezyjnej. Geodeta przeprowadza analizę dokumentacji istniejącej nieruchomości i określa, czy podział jest możliwy zgodnie z obowiązującymi przepisami.


2. Przegląd dokumentacji:

Geodeta analizuje dostępną dokumentację, taką jak mapy, akty notarialne, ewidencję gruntów, aby uzyskać informacje dotyczące granic, układu współrzędnych oraz innych szczegółów istotnych dla podziału.


3. Wywiad terenowy:

Geodeta przeprowadza pomiary terenowe, aby precyzyjnie określić granice działki oraz zbiera informacje
o topografii terenu, punktach geodezyjnych i ewentualnych istniejących obiektach.


4. Opracowanie projektu podziału:

Na podstawie zebranych danych geodeta opracowuje projekt podziału działki, uwzględniający nowe granice, powierzchnie działek oraz wszelkie inne istotne elementy.


5. Uzyskanie zgód i decyzji administracyjnych:

W zależności od trybu wykonania podziału, konieczne jest uzyskanie zgód administracyjnych na podział działki. Geodeta opracowuje dokumentację niezbędną do uzyskania takich zgód.


6. Aktualizacja ewidencji gruntów:

Po uzyskaniu prawomocnej decyzji podziałowej, urząd gminy bądź miasta zawiadamia starostwo powiatowe o o danej sprawie, co prowadzi do aktualizacji ewidencji gruntów. Nowo powstałe działki zostają wprowadzone do państwowej bazy danych.


7. Podpisanie aktu notarialnego:

Po wprowadzeniu nowych numerów działek, właściciel może już wnioskować o niezbędne dokumenty, które umożliwią mu sprzedaż bądź też darowiznę nowych nieruchomości gruntowych. Czynności te muszą odbyć się przed notariuszem w postaci podpisania aktu notarialnego.

 

Podsumowanie.


Podział nieruchomości gruntowej jest procesem bardzo złożonym, który wymaga precyzji, zgodności z przepisami prawnymi oraz współpracy z odpowiednimi organami administracyjnymi. Przeprowadzenie go zgodnie z obowiązującymi przepisami zapewnia, że nowo utworzone działki są prawnie uznane i zarejestrowane.
W razie  pytań zapraszamy do kontaktu, nasi specjaliści rozwieją wszelkie wątpliwości co do procedury podziału oraz doradzą jak najlepiej przeprowadzić takie działanie.

Podział działek w geodezji to proces podzielenia jednej nieruchomości na kilka mniejszych, o określonych granicach i powierzchniach. Ten proces wymaga zaangażowania geodetów, którzy przeprowadzą pomiary i opracują dokumentację niezbędną do dokładnego określenia granic nowych działek.

 

Poniżej przedstawiam kluczowe kroki związane z podziałem działek w geodezji:


1. Zlecenie prac geodezyjnych:

Właściciel nieruchomości, który planuje podział działki, zleca prace geodezyjne firmie geodezyjnej. Geodeta przeprowadza analizę dokumentacji istniejącej nieruchomości
i określa, czy podział jest możliwy zgodnie z obowiązującymi przepisami.


2. Przegląd dokumentacji:

Geodeta analizuje dostępną dokumentację, taką jak mapy, akty notarialne, ewidencję gruntów, aby uzyskać informacje dotyczące granic, układu współrzędnych oraz innych szczegółów istotnych dla podziału.


3. Wywiad terenowy:

Geodeta przeprowadza pomiary terenowe, aby precyzyjnie określić granice działki oraz zbiera informacje o topografii terenu, punktach geodezyjnych i ewentualnych istniejących obiektach.


4. Opracowanie projektu podziału:

Na podstawie zebranych danych geodeta opracowuje projekt podziału działki, uwzględniający nowe granice, powierzchnie działek oraz wszelkie inne istotne elementy.


5. Uzyskanie zgód i decyzji administracyjnych:

W zależności od trybu wykonania podziału, konieczne jest uzyskanie zgód administracyjnych na podział działki. Geodeta opracowuje dokumentację niezbędną do uzyskania takich zgód.


6. Aktualizacja ewidencji gruntów:

Po uzyskaniu prawomocnej decyzji podziałowej, urząd gminy bądź miasta zawiadamia starostwo powiatowe o o danej sprawie, co prowadzi do aktualizacji ewidencji gruntów. Nowo powstałe działki zostają wprowadzone do państwowej bazy danych.


7. Podpisanie aktu notarialnego:

Po wprowadzeniu nowych numerów działek, właściciel może już wnioskować o niezbędne dokumenty, które umożliwią mu sprzedaż bądź też darowiznę nowych nieruchomości gruntowych. Czynności te muszą odbyć się przed notariuszem w postaci podpisania aktu notarialnego.

 

Podsumowanie.


Podział nieruchomości gruntowej jest procesem bardzo złożonym, który wymaga precyzji, zgodności z przepisami prawnymi oraz współpracy z odpowiednimi organami administracyjnymi. Przeprowadzenie go zgodnie z obowiązującymi przepisami zapewnia, że nowo utworzone działki są prawnie uznane
i zarejestrowane.
W razie  pytań zapraszamy do kontaktu, nasi specjaliści rozwieją wszelkie wątpliwości co do procedury podziału oraz doradzą jak najlepiej przeprowadzić takie działanie.

Kontakt e-mail z firmą Pomorskie Centrum Obsługi Inwestycji. Geodezja, geodeta
usługi geodezyjne
pomiary geodezyjne
mapy geodezyjne
inwentaryzacja nieruchomości.

pomorskie.centrum.inwestycji@gmail.com

Kontakt telefoniczny z firmą Pomorskie Centrum Obsługi Inwestycji. Geodezja, geodeta
usługi geodezyjne
pomiary geodezyjne
mapy geodezyjne
inwentaryzacja nieruchomości.

695 308 467

Pomorskie Centrum Obsługi Inwestycji Sp. z o.o.

Geodeci zajmują się pomiarami które pozwalają na tworzenie map i planów, a także na wyznaczanie granic nieruchomości. Urbanistyka to dziedzina nauk technicznych

mapy do celów projektowych, pomiary topograficznie, prace geodezyjne, pomiary elewacji budynków, Cewice geodeta

mapy do celów projektowych, pomiary topograficznie, prace geodezyjne, pomiary elewacji budynków, Cewice geodeta

mapy do celów projektowych, pomiary topograficznie, prace geodezyjne, pomiary elewacji budynków, Cewice geodeta

mapy do celów projektowych, pomiary topograficznie, wznowienie granic, prace geodezyjne, pomiary elewacji budynków, wywłaszczenie nieruchomości, Cewice geodeta, prace z teodolitem

Media społecznościowe firmy Pomorskie Centrum Obsługi Inwestycji Sp. z o.o.
Kontakt z geodetą w sprawie ustalenia ceny usługi.
Adres siedziby firmy geodezyjnej - ul. Zielona 2, 84-312 Cewice 
Usługi geodezyjne, kontakt, współpraca, inwestycje. Współpraca geodezyjna, mapy, kartografia, urbanistyka
Kontakt e-mail z firmą Pomorskie Centrum Obsługi Inwestycji. Geodezja, geodeta
usługi geodezyjne
pomiary geodezyjne
mapy geodezyjne
inwentaryzacja nieruchomości.

Polityka Prywatności

ul. Zielona 2, 84-312 Cewice

pomorskie.centrum.inwestycji@gmail.com

Kontakt telefoniczny z firmą Pomorskie Centrum Obsługi Inwestycji. Geodezja, geodeta
usługi geodezyjne
pomiary geodezyjne
mapy geodezyjne
inwentaryzacja nieruchomości.

695 308 467

Geodeci zajmują się pomiarami które pozwalają na tworzenie map i planów, a także na wyznaczanie granic nieruchomości. Urbanistyka to dziedzina nauk technicznych

Pomorskie Centrum Obsługi Inwestycji Sp. z o.o.